Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την Πολιτική του Camping σε ότι αφορά τον COVID-19.